Türkçe Dersi,Dersimiz Türkçe,Türkçe Dersi Yazılı Soruları,Belirli Gün ve Haftalar

  • https://www.facebook.com/groups/baymehmetcelik/?fref=ts
  • https://plus.google.com/u/0/101289399707671566093/posts
  • https://twitter.com/baymehmetcelik

Türkçe Dersi İle İlgili Bütün Dökümânlar

Türkçe Dersi Kaynak ve Paylaşım Sitesi

Üyelik Girişi
Öğretmenler İçin Forum
REKLAMLAR
Kardeş Site
HABERLER

Güzel Sözler

ETKİLİ SÖZLER-1

 

1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır."

Hz. Muhammed

2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."

Ahmed Hulûsi

3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."

Hz. İsa

4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."

A.F.Y

5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."

Muhiddin Arabi

6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur."

Ahmed Hulûsi

7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."

Hz.Muhammed

8- "Yaşam kabullenmektir."

A.F.Y

9- "Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."

Muhammed İkbal

10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."

A.F.Y

11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."

Byron

12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."

Hz.Muhammed

13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur."

Ahmed Hulûsi

14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."

Hz.Muhammed

15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."

A.F.Y

16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."

Cüneyd-i Bağdadi

17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."

A.F.Y

18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."

Yunus Emre

19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

Hz.Muhammed

20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."

Hz. Muhammed

21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."

A.F.Y

22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."

Hz. Muhammed

23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."

A.F.Y

24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."

Fransız Atasözü

25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."

A.F.Y

26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."

Demokritos

27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."

A.F.Y

28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."

A.F.Y

29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."

Montesquieu

30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."

Hz. Muhammed

31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."

A.F.Y

32- "Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi

33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."

A.F.Y

34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."

Hz. Muhammed

35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."

A.F.Y

36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."

Conficius

37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."

A.F.Y

38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."

Hafız

39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."

Hz.Muhammed

40- "Allah’ın dışında kimseye borç verme."

A.F.Y

41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."

Hz. Muhammed

42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."

A.F.Y

43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."

Alexandre Dumas Fils

44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."

Yunus Emre

45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."

A.F.Y

46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."

Cüneyd-i Bağdadi

47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."

A.F.Y

48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."

David Starr Jordan

49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."

A.F.Y

50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."

Mevlâna

51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."

A.F.Y

52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının."

Hz.Muhammed

53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."

Ralph Waldo Emerson

54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."

Hz. Muhammed

55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

Hızır

56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."

Hz. Muhammed

57- "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."

Hz.Muhammed

58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."

A.F.Y

59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."

Hz.Muhammed

60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz.Muhammed

61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."

A.F.Y

62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."

Caferi Sadık

63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"

İtalyan Atasözü

64- "Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed

65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."

Şeyh Hariri

66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed

67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer."

Hacı Bektaş Veli

68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed

69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed

71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."

Richard Bach

72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed

73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."

Cüneyd-i Bağdadi

74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."

Cüneyd-i Bağdadi

75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."

Hz. Ali

76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."

Hz. Ali

77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."

Kenan Rifai

78- "Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

79- "Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?."

Muhammed İkbal

80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."

Hallac-ı Mansur

81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."

Hızır (a.s)

82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım."

Şibli

83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."

Hallac-ı Mansur

84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz. Muhammed

85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."

Hz. Muhammed

86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."

Victor Hugo

87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum."

Hz.Muhammed

88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."

A.F.Y

89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."

Hz.Muhammed

90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."

Hz.Muhammed

91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."

Firdevsi

92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz. Muhammed

93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."

Hz. Muhammed

94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

Hz. Muhammed

95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"

Hz. Muhammed

96- "Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed

97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."

Hz. Muhammed

98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."

V.Hugo

99- "Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."

Hz. Muhammed

100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."

Helen Keller

101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."

Hz. Muhammed

102- "Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, menerresulihi, İnna A’teyna."

Hz. Muhammed

103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."

Hz. Muhammed

104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."

Hz. Muhammed

105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."

Hz. Muhammed

106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."

Hz. Muhammed

107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."

Hz. Muhammed

108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."

Hz. Muhammed

109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."

Oscar Wilde

110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."

Hz. Muhammed

111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."

Mevlâna

112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."

Demokrit

113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."

Hz. Muhammed

114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."

Hz. Muhammed

115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."

Çin Özdeyişi

116- "Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."

Hz.Muhammed

117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın’da, at’ta ve evde’dir."

Hz. Muhammed

118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."

Hz. Muhammed

119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."

Hz. Muhammed

120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."

Michel Buton

121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."

Hz.Muhammed

122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz.Muhammed

123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."

Hz. Muhammed

124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."

Hz. Muhammed

125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."

Hz. Muhammed

126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."

Mevlâna

127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir."

Emerson

128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."

Hz. Muhammed

129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."

İbn-i Sina

130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."

Hz. Muhammed

131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir."

Hz. Muhammed

132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik."

J.Ernest Renan

133- "Mü’min bir yuvadan iki kere ısırılmaz."

Hz. Muhammed

134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır."

Hz. Muhammed

135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır."

Hz. Muhammed

136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."

Francis Picabia

137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir."

Conficius

138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."

Hz. Muhammed

139- "Herkes Cennet’e kendi yoluyla gider."

Büyük Frederick

140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır."

Hz. Muhammed

141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz."

Muhammed İkbâl

142- "Benim Duam hayatımdır."

Conficius

143- "Gerçek Dua hissedilendir."

A.F.Y

144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."

Hz.Muhammed

145- "Tenzih ve Teşbih’in eşdeğerde yaşanışı Tevhid’dir."

Ahmed Hulûsi

146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..."

Yunus Emre

147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."

Ahmed Hulûsi

148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz."

Mevlâna

149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın."

Muhammed İkbal

150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."

Hz.Muhammed

151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir."

Hz.Muhammed

152- "Kadınlara itaat nedamettir?."

Hz.Muhammed

153- "Putların anası, nefs putudur."

Mevlâna

154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?.

Mevlâna

155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez."

A.F.Y

156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır."

Hz.Muhammed

157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım."

Hz.Muhammed

158- "Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın."

Hz.Muhammed

159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı."

Hz.Muhammed

160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır."

Hz.Muhammed

161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır."

Hz.Muhammed

162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok."

Mevlâna

163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır."

Hz.Muhammed

164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Hz.Muhammed

165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz."

Mevlâna

166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır."

Goethe

167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir."

Richard Bach

168- "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der."

Richard Bach

169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür."

Mevlâna

170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır."

Richard Bach

171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever."

Alman Atasözü

172- "Gülün annesi ,dikendir."

Mevlâna

173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır."

Hz.Muhammed

174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur."

Mevlâna

175- "Düşünmek görmektir."

Balzac

176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar"

Yahya Kemal

177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur."

Freud

178- "Kelimelerin kölesi olma."

Thomas Carlyle

179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Hak’tan mı? Ne boş zahmet!"

Mevlâna

180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..."

Mevlâna

181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."

Einstein

182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."

Aldoux Huxley

183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz."

Henry David Thoreau

184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız."

Halil Cibran

185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"

Benjamin Disraeli

186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim

Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına

Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe’sine kalbim

Tevrat levhalarına, Kur’an sayfalarına.

Ben Aşk dininin müntesibiyim

Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada."

Muhiddin-i Arabi

187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer."

Hz.Muhammed

188- "Dikkat et Allah’ın dışındaki her şey batıldır."

Lebid

189- "Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu."

Hz.Muhammed

190- "Kendini bilen Rabbini bilir."

Hz.Muhammed

191- "Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır."

Hz.Muhammed

192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rab’bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."

Hz.Muhammed

193- "Beni gören Hakk’ı görmüştür."

Hz.Muhammed

194- "Ben Rahman’ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum."

Hz.Muhammed

195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir."

Muhiddin-i Arabi

196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş."

Baki

197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir."

Esat Muhlis Paşa

198- "Ecele çare olmaz."

Fransız Atasözü

199- "Kurt dumanlı havayı sever."

Fransız Atasözü

200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım."

Fransız Atasözü


201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür."

Fransız Atasözü

202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)"

Hz.Muhammed

203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)"

Hz.Muhammed

204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)"

Hz.Muhammed

205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)

Hz. Muhammed

206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir."

Eflâtun

207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."

Bud Holiday

208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."

Ovidius

209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.."

Pir Sultan Abdal

210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."

Hz-Ali

211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."

Shakespeare

212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."

John Gaisworty

213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır."

Darwin

214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

Voltaire

215- "Selamet, muhalefeti   ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."

Cüneyd-i Bağdadi

216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.."

Ebu Hafs

217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."

Hz.Muhammed

218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.."

Hz.Muhammed

219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.."

Serrac

220- "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.."

Hz.Muhammed

221- "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.."

Cüneyd-i Bağdadi

222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!."

Ahmed Hulûsi

223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."

Hz.Muhammed

224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.."

Cüneyd-i Bağdadi

225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.."

Hz.Muhammed

226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,

Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...

Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,

Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..."

Abdulkerim Ceyli

227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.."

A.F.Y

228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."

Albert Einstein

229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."

A.F.Y

230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."

Ahmed Hulûsi

231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."

A.F.Y

232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."

Hz-Ali

233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır."

Lucille S. Harper

234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."

George Bernard Shaw

235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."

Philip Sidney

236- "Okunacak en büyük kitap insandır.."

Pir Haci Bektasi Veli

237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."

Tolstoy

238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir."

A.F.Y

239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.."

Ahmed Hulûsi

240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!."

Ahmed Hulûsi

241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,

Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...”

Abdûlkerim Ceyli

242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."

Montesquieu

243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."

Albert Einstein

244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.."

Leo Tolstoy

245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."

Hz.Muhammed

246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.."

Yunus Emre

247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."

Hz.Muhammed

248- "Bilinenin ispatı gerekmez.."

AFY

249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."

A.F.Y

250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."

Ken'ân Rifâî

251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..

   'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..

   Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...

   Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.."

Ahmed Hulûsi

252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol

   Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,

   Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..

   Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

   Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

   Hoşgörülükte deniz gibi ol,

   Ya olduğun gibi görün,

   Ya göründüğün gibi ol...."

Mevlâna

253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir."

A.F.Y

254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"

Balzac

255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."

Geothe

256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."

Sadi

257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Beyazıt

258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."

Necip Fazıl

259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."

W.Shakespeare

260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

Balzac

261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."

Hyman Rickover

263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."

H. Dunant

264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."

Conficius

265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Conficius

266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"

Hz. Muhammed

267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur"

Hz. Muhammed

268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz"

Hz. Muhammed

269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"

Hz. Muhammed

270- "Yolculuk azaptan bir parçadır"

Hz. Muhammed

271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"

Hz. Muhammed

272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"

Hz. Muhammed

273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"

Hz. Muhammed

274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"

Hz. Muhammed

275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;

1) Ganimetler bana helal kılındı

2) Bana şefaat etme yetkisi verildi

3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)"

Hz. Muhammed

276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"

Hz. Muhammed

277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"

Hz. Muhammed

278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili)

Hz. Muhammed

279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur."

Hz.Muhammed

280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır"

Hz. Muhammed

281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır."

Hz. Muhammed

282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"

Hz. Muhammed

283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"

Hz. Muhammed

284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"

Hz. Muhammed

285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"

Hz. Muhammed

286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"

Hz. Muhammed

287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"

Hz. Muhammed

288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."

Seneca

289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."

Seneca

290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."

Zukianos

291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."

Zukianos

292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."

Eflâtun

293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."

Eflâtun

294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."

Geothe

294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."

Conficius

295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."

Gazâli

296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."

Hz. Ali

297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."

Cuneyd-i Bağdadi

298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."

Berthard Russel

299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım."

Hallac-ı Mansur

300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."

Seneca

 

301- "Bir merhaleden güneşle derya görünür,

Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

Geçmiş gelecek, cümlesi rüya görünür.."

Yahya Kemâl Beyatlı

302- "Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoşgör. Ve hıyanete hıyanetle karşılık verme.."

Hz. Muhammed

303- "Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir..."

Hz. Ebubekr

304- "Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.."

Hz. Ali

305- "Oturduğu yerle iftihar eden bir insan görmeyi severim. Sevdiğim diğer bir şey de, bir insanın oturduğu yerde kendisiyle iftihar ettirecek şekilde yaşamasıdır.."

Abraham Lincoln

306- "Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.."

Laotsze

307- "Kadrini bilen, haddini aşmayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarfetmeyen kimseye Allah Rahmet eylesin."

Hz. Ali

308- "En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır."

Hz. Muhammed

309- "Hataları, bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse, kopardığı otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz."

Abdülkâdir Geylâni (Hz.)

310- "Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır."

Nietzsche

311- "Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, yok bilmiyorsan, sus da insan sansınlar."

Atasözü

312- "Beni Hz. İsa'yı övdükleri gibi övmeyin."

Hz. Muhammed

313- "Efsane, ayrıcalıklı hareketlerin sonucunda doğar."

A.F.Y

314- "Ayna ve terazi yalan söylermi?"

Mevlâna

315- "İşlek yol olun."

Hz. İsa

316- "Kendimi arıyorum, gören varmı?"

Erzurumlu İbrahim Hakkı

317- "Sizi övenlerin suratına toprak saçın."

Hz. Muhammed

318- "Mezarları ziyaret edin, size ölümü hatırlatır."

Hz. Muhammed

310- "Uslûbu beyan aynıyle insandır."

Atasözü

320- "Allah'a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz."

Hz. Muhammed

321- "Uçurumları sevenlerin kanatları olmalı."

Nietzsche

322- "Şaki ve Said ana karnında bellidir."

Hz. Muhammed

323- "Vecd, iç alemde ilâhi tecelli ile karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya hüzün."

Cûneyd-i Bağdadi

324- "Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır."

Hz. Muhammed

325- "Zahir ilmine sahip olanların gideceği cennetler bellidir."

A.F.Y

326- "Her kim kırk gününü ihlâs ile sabahlarsa, hikmet kynakları kalbinden diline akar."

Hz. Muhammed

327- "Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır..."

Voltaire

328- "Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an dan bir ayet olsun halka ulaştırınız... Beni israilden de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur."

Hz. Muhammed

329- "İman edip hayırlı işler yapanların son duaları; 'Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun' cümlesidir."

Hz. Muhammed

330- "Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma..."

Hz. Ali

331- "Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Hz. Muhammed

332- "Istırap öğretir."

Ezop

333- "Hakiki dost karşılık beklemez."

Abraham Lincoln

334- "Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol."

Hz. Ömer

335- "Dünya Mü'minin zindanıdır."

Hz. Muhammed

336- "Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır."

Hz. Muhammed

337- "Her işe besmele ile başla!

Temiz ol daima iyiliği adet edin!

Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!

Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!

Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine haset etme!

Kimseyi kötüleyip, atıp tutma!

Senden üstün kimsenin önünden yürüme!

Dişin ile tırnağını kesme!

Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur!

Akıllı isen yanlız yolculuğa çıkma!

Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku!

Daima Allah-ü Teâlâ'yı zikret!

Kendini başkalarına medhetme!

Namahreme bakma, harama bakmak gaflet veririr.

Kimsenin kalbini kırıp, viran eyleme!

Edepli, mütevazi ve cömert ol!

Yanlız bir evde yatmaktan sakın!

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip  katlanan kimsedir. O, toprak gibidir.

Toprağa hertürlü kötü şey atılır.

Fakat topraktan hep güzel şeyler biter..."

Akşemseddin Hazretleri

338- "Mekârim-i ahlâk olan, Allah'ın genişliğine uzanan insandır"

A.F.Y

339- "Sen sana ne sanırsan

Ayrıya da onu san,

Dört kitabın manası

Budur, eğer var ise..."

Yunus Emre


340- "Öfkenin ateşi önce sahibini yakar. Sonra, kıvılcımı düşmana ya varır, ya varmaz.."

Abraham Lincoln

341- "Senin gerçek kardeşin, seninle beraber olan, sana faydalı olmak için kendini zarara sokan, zamanın musibetleri sana dokunduğunda, seni kurtarmak için, kendi işlerini bırakabilendir."

Hz. Ali

342- "Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz."

Hz. Ali

343- "Fazilet menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar.."

M. Morgan

344- "İnsandan belâ gelmez, hak istemedikçe,
Hak belâ vermez, kul azmadıkça..."

Mevlâna

345- "Sevgi satın alınan, çalışılarak elde edilen birşey değildir. O, hep aynı yerde durur."

A.F.Y

346- "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever."

Hz. Muhammed

347- "Karınca, güzelim harmanları görmezde bir tanecik buğdayın üstüne titrer."

Mevlâna

348- "Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur."

Hz. Muhammed

349- "En yüksek dağlara tırmanan kimse bütün acıklı oyunlara acıklı yaşayışlara güler."

Nietzsche

350- "Evlat kokusu cennet kokusudur."

Hz. Muhammed

351- "Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun."

Sentos

352- "Korku, köleliktir."

Eflâtun

353- "Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın işine bedeldir."

Hz. Muhammed

354- "Takdir yetisi kapanmış olanın, tenkid kapıları sonuna dek açılmıştır.."

A.F.Y

355- "Ne kadar bilirsen bil, söyledikleriniz karşındakinin anlayabildiği kadardır."

Mevlâna

356- "Cennete ilk çağırılıcak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır."

Hz. Muhammed

357- "Hayatınız boyunca bir kurban olmak zorunda değilsiniz. Tam şu anda ne olduğunuz, geçmişteki seçimlerinizin bir sonucudur. Ne olacağınız ise bundan sonra yapacağınız seçimlere bağılıdır."

Ivan Burnell

358- "Zulûmden sakının! çünkü zulûm kıyamet gününde karanlıktır."

Hz. Muhammed

359- "Sen çevrende olup bitenleri görüp "Neden?" diye soruyorsun, bense asla varolmamış şeyleri hayal ederek "Neden olmasın?" diyorum."

George Bernard Shaw

360- "Sevgi, Aşk, kendine ancak sevgisizlikle ihanet eder.."

A.F.Y

361- "Lezzetleri alt üst eden ölümü çokça hatırlayınız."

Hz. Muhammed

362- "İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir."

Moliere

363- "Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin."

Hz. Muhammed

364- "Hoşgörü sınır tanımaz "

A.F.Y

365- "Davul sesine uyanan zengin, bekçinin geceyi nasıl geçirdiğini nereden bilsin..."

Mevlâna

366- "İyi işin, iyi birşey üzerine yapılması iyi olur, kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesat olur."

Hz. Muhammed

367- "İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler."

Hz. Muhammed

368- "Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki."

Mevlâna

369- "Ne denli uçmayı bilirsek, uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

370- "Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktımı o söz sırdır."

Hz. Muhammed

371- "Ancak yok olmak için yaşayanları severim. Öteye geçenler bunlardır.

Nietzsche

372- "Şeytaniyet vasfı olmasaydı Adem halife olabilirmiydi..? "

A.F.Y

373- "İlerleyemeyen gerilemeye mahkumdur."

Edward Gibbon

374- "Her aptal, onu beğenen başka bir aptal bulur."

Boilsau

375- "Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir."

Hz. Muhammed

376- "Ne denli yükselirsek uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

377- "Gerçekte hiç bir şey mucizevi değildir. Bir sihirbazın bildiğini öğrendiğin an o artık sihirli değildir.

Richard Bach

378- "Gerçek büyüklük, kendine egemen olmaktır."

Daniel Defoe

379- "Ey müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır."

Mevlâna

380- "Cennet'in de Cehennem'in de anahtarı kılıçtır."

Hz. Muhammed

381- "Şüphesiz şeytan, solu ile yer solu ile içer."

Hz. Muhammed

382- "Kızgınlığın ilacı, aynaya bakıp kendini seyretmendir."

A.F.Y

383- "İnsanların en büyük dostu zorluklardır, çünkü insanı karşılaştığı zorluklar kuvvetlendirir."

Gasson

384- "Meyvelerle yüklü dal, başını yere koyar."

Sadi

385- "İnsan, dilinin altında gizlidir."

Hz. Muhammed

386- "Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik."

Eflâtun

387- "Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah'ın üzerine düşerdi."

Hz. Muhammed

388- "Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz."

Muhiddin Arabi

389- "Çocuk,kalb meyvasıdır ve cennetin rızkındandır."

Hz. Muhammed

390- "Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar"

Nietzsche

391- "Her kap içinde olanı sızdırır."

Atasözü

392- "Sevginin ilacı yoktur."

A.F.Y

393- "Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir."

Hz. Muhammed

394- "Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz."

Sadi

395- "Hiçbir işte gereğinden fazla acele etme; dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar."

Hz. Ali

396- "Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın."

Hz. Muhammed

397- "İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür."

Einstein

398- "Görünen zatıdır, gayri ne hacatıdır."

Şems-i Tebrizi

399- "Benim şefaatim büyük günahlar içindir."

Hz. Muhammed

400- "Fenalığın içine kolayca girilir; fakat güçlükle çıkılır."

Maintenon  


401- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."

Hz. Muhammed

402- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."

Johann Kaspar Lavater

403- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."

Atasözü

404- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."

Nietsche

405- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.

Maharaj

406- "Kazayı ancak dua çevirir.

Hz. Muhammed

407- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."

Hz. Osman

408- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...

Mevlâna

409- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."

Hz. Muhammed

410- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."

A.F.Y

411- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.

'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."

Ahmed Hulûsi

412- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."

Hz. Muhammed

413- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."

Machiavelli

414- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."

Hz. Muhammed

415-"Acı, bir saati on saat yapar."

William Shakespeare

416- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.

Nietsche

417- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."

Schopenhauer

418- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."

Hz. Muhammed

419- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."

Hz. Muhammed

420- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."

A.F.Y

421- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."

Karacaoğlan

422- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."

Hz. Ali

423- "Bal her ağıza tatlılık verir."

Mevlâna

424- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."

İngiliz Atasözü

425- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."

A.F.Y

426- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."

Hz. Muhammed

427- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."

Francis Bacon

428- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."

Hz. Muhammed

429- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."

Alexander Pope

430- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."

Hz. Muhammed

431- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."

A.F.Y

432- "Hazine eziyet çekene gözükür."

Mevlâna

433- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."

Hz. Ali

434- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."

A.F.Y

435- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."

Hz. Muhammed

436- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var.

Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.

Her ne var ise Âdem'de var.

Âdemde ara Hakkı sen,

Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var."

Seyyid Nesimi

437- "Ehl-i dünya dünyada.

Ehl-i ukbâ ukbâda,

Her biri bir sevdâda,

Bana Allahım gerek."

Lâedri

438- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.

A.F.Y

439- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."

Hz. Muhammed

440- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."

Hz. Ali

441- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."

Hz. Süleyman

442- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."

Hz. Muhammed

443- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."

Hz. Muhammed

444- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."

A. Claudius

445- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."

Mevlâna

446- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."

Hz. Muhammed

447- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.

Hz. Muhammed

448- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.

Hz. Muhammed

449- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."

A.F.Y

450- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."

Hz. Muhammed

451- "Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım."

Hızır (a.s.)

452- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur ‘an ‘ı değerlendiremez."

A.F.Y

453- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."

Hz. Muhammed

454- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."

Conficius

455- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."

A.F.Y

456- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."

Chilon

457- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."

Conficius

458- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.

Hz. Muhammed

459- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."

Hz. Muhammed

460- "İftira, gıybet tevil edilmez."

A.F.Y

461- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."

Voltaire

462- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz   yoktur!' diye seslenilecek."

Hz. Muhammed

463- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."

Atasözü

464- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."

S.Smiles

465- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."

Hz. Muhammed

466- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."

A.F.Y

467- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."

Hz. Muhammed

468- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."

Hz. Muhammed

469- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."

Buda

470- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."

Hz. Muhammed

471- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."

A.F.Y

472- "Senden sana sığınırım."

Hz. Muhammed

473- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."

Shakespeare

474- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."

Hz. Muhammed

475- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."

Hz. Muhammed

476- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."

Abraham Lincoln

477- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."

Hz. Muhammed

478- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"

Pir Sultan Abdal

479- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."

Hz. Muhammed

480- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."

Mevlâna

481- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."

Çin atasözü

482- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."

Hz. Muhammed

483- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."

Mevlâna

484- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."

Voltaire

485- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."

Hz. Muhammed

486- "Büyük balık dipte yüzer."

İngiliz atasözü

487- "Sebat başarının en büyük garantisidir."

S.Smiles

488- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)

Hz. Muhammed

489- "İşleyen demir ışıldar"

Atasözü

490- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."

Hz. Muhammed

491- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).

Hz. Muhammed

492- "Kırılma, eğilmeyi bil."

A.F.Y

493- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."

Hz. Ali

494- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."

Hz. Muhammed

495- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."

Hz. Ömer

496- "Yükselen her şey düşer."

Sallut

497- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."

A.F.Y

498- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."

Hz. Muhammed

499- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napolyon

500- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,
Gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlâna


Yorumlar - Yorum Yaz


GOOGLE REKLAM
Eklenen Dosyalar
REKLAMLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 19° 9°
Site Haritası
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam381
Toplam Ziyaret1184862